Sunday, 1 July 2012

IQRA' 6
Pembelajaran Iqra 6

Pada pembelajaran Iqra 6 ini anda akan diajarkan mengenai hukum-hukum nun mati dan tanwin seperti Idgham Bighunnah, Iqlab, Ikhfa, dan Izhar. Selain itu juga diperkenalkan bentuk-bentuk lain dari waqaf berikut cara membacanya apabila bertenu dengan huruf-huruf tertentu. Pada akhir iqra 6 ini anda akan diperkenalkan dan diajarkan huruf-huruf awalan surat.Berikut adalah link klip video Pembelajaran Iqra' 6 untuk setiap mukasurat. Anda hanya perlu meng'klik' pada link berkenaan.


Link
mukasurat/page

2 comments: